Priser og Afbud

Priser og Afbud

Nedenstående prisændringer træder i kraft pr. d. 01.11.20

Priser

Individuel terapi (45-50 min),
1000 kr.


Indledende samtale (80 min),
1300 kr. 

Forældresamtale (80 min),
1300 kr.


Rådgivende forældresamtale
(80 min), 1300 kr.

Individuel supervision (45-50 min), 1200 kr.

Gruppesupervision (max 4 pers.) aftales ved henvendelse

Betaling

Betaling sker via Mobilepay på nr. 51 90 76 47

Der kan også betales via bankoveførsel

Afbud

  • Afbud ved sygdom skal meldes 24 timer før vores aftale.

  • Ved senere afbud tages fuldt honorar.

  • Ændring af tider, der ikke skyldes sygdom, skal ske
    72 timer før vores aftale. Ved senere ændringer tages fuldt honorar.

Tilskud


Jeg har ikke ydernummer og kan dermed ikke tage imod henvisninger fra egen læge

Sygeforsikringen Danmark giver et fast tilskud pr. samtale

(se https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/psykologhjaelp)


Norgesgade 2, 6700 Esbjerg (Lige overfor Banegården)

51 90 76 47

Medlem af Dansk Psykolog Forening

Medlem af EMDR.Dk