Henvendelse

Toyun Olesen
Aut. psykolog og medlem af Dansk Psykolog Forening

Norgesgade 2
6700 Esbjerg

Telefon

51 90 76 47

Email:
kontakt@toyunolesenpsykolog.dk

Børn/Unge og familier1. Indledende samtale

Forældre til Børn og Unge inviteres efter den første henvendelse til en indledende samtale, hvor jeg gerne vil høre mere og Jer og Jeres barn.

Jeg afsætter 1½ time til samtalen, da jeg gerne vil have god tid til at høre mere om Jer og Jeres barn, idet det er ud fra denne samtale, jeg kan hjælpe Jer med at vurdere, hvad Jeres barn har behov for. 

Opstart af et barn i terapi vil altid foregå i et samarbejde med Jer.
Mine vurderinger af Jeres barns behov vil ske på baggrund af Jeres tætte kendskab til Jeres barn og mine vurderinger af, hvad Jeres barn har behov for og muligvis kan profitere af.

Det kan hænde, at jeg ud fra vores samtale vurderer, at Jeres barn muligvis kan have behov for et forløb i andet regi, og jeg vil således hjælpe Jer med råd og vejledning ifht. dette.


Andre gange er familiers og børns/unges udfordringer så komplekse, at vi aftaler et indledende forløb over 2-3 gange for bedre at kunne vurdere, om Jeres barn kan profitere af psykologisk terapi.

Uanset udfaldet af vores samtale, vil vi efter den første indledende samtale altid slutte af med enten at drøfte det videre forløb i terapien, eller jeg vil rådgive Jer ifht. hjælp i andet regi.

Kontakt

Jeg kan kontaktes pr. mail eller telefon (se ovenfor).

Jeg træffes bedst pr. mail.

Jeg vil bestræbe mig på at kontakte dig indenfor 1-2 arbejdsdage.

Henvendelse