Børn Unge og Familier

Børn, Unge og Familier

Mistrivsel hos et barn eller ungt menneske kan komme til udtryk på mange måder. F.eks. i form af vredesudbrud, angst, isolation, tristhed, skolevægring, selvskade, uro mm.

Måske oplever I som forældre, at I har mange konflikter med Jeres barn.
Måske føler I, det er svært at forstå og håndtere Jeres barns adfærd og reaktioner.
Måske vil I gerne hjælpe Jeres barn, inden Jeres udfordringer vokser sig større.

 

Opstart af et barn i terapi vil altid foregå i et samarbejde med Jer.
Mine vurderinger af Jeres barns behov vil ske på baggrund af Jeres tætte kendskab til Jeres barn og mine vurderinger af, hvad Jeres barn har behov for og muligvis kan profitere af.Det kan hænde, at jeg ud fra vores 1. indledende samtale vurderer, at Jeres barn kan have behov for et forløb i andet regi.

Jeg vil således hjælpe Jer med råd og vejledning ifht. dette.

Andre gange er barnets/den unges udfordringer så komplekse, at vi aftaler et indledende forløb over 2-3 gange for bedre at kunne vurdere, om Jeres barn kan profitere af psykologisk terapi.

Uanset udfaldet af vores samtale, vil vi efter den første indledende samtale altid slutte af med enten at drøfte det videre forløb i terapien, eller jeg vil rådgive Jer ifht. hjælp i andet regi.

Det kan som forældre ofte være svært at vurdere, hvornår ens barn har behov for hjælp fra en børnepsykolog.

I er meget velkommen til at aftale en rådgivende samtale, så vi sammen kan finde ud af, hvad Jeres barn kan have behov for, og om psykologisk behandling vil kunne hjælpe Jer og Jeres barn.

Norgesgade 2, 6700 Esbjerg (Lige overfor Banegården)

51 90 76 47

Medlem af Dansk Psykolog Forening

Medlem af EMDR.Dk