Målgrupper

Toyun Olesen
Aut. psykolog og medlem af Dansk Psykolog Forening

Norgesgade 2
6700 Esbjerg

Telefon

51 90 76 47

Email:
kontakt@toyunolesenpsykolog.dk

Målgrupper

Børn, Unge, forældre:
Jeg har som børnepsykolog stor erfaring med børn og unge, der ikke trives. Mistrivsel hos et barn eller ungt menneske kan komme til udtryk på mange måder. F.eks. i form af vredesudbrud, angst, øget tendens til at isolere sig, tristhed, selvskade, øget uro mm.

Måske oplever I som forældre, at I har mange konflikter med Jeres barn.
Måske føler I, det er svært at forstå og håndtere Jeres barns adfærd og reaktioner.
Måske vil I gerne hjælpe Jeres barn, inden Jeres udfordringer vokser sig større.
(Læs videre under rådgivende forældresamtale)


Rådgivende forældresamtale:
Det kan som forældre ofte være svært at vurdere, hvornår ens barn har behov for hjælp fra en børnepsykolog.

I er meget velkommen til at aftale en rådgivende samtale, så vi sammen kan finde ud af, hvad Jeres barn kan have behov for, og om psykologisk behandling vil kunne hjælpe Jer og Jeres barn.Traumer:

Vi kan som børn eller voksne komme i situationer, der er så skræmmende og overvældende, at hjernen i situationen får svært ved at bearbejde oplevelsen.
Oplevelsen vil således blive gemt i kroppen som et traume.
Du/Jeres barn vil efterfølgende kunne føle det som om I, ved bestemte lyde, lugte, synsindtryk mm., kastes tilbage til dengang, hvor traumet fandt sted (flashbacks).  Du/Jeres barn vil kunne opleve en øget vagtsomhed, måske have mange mareridt om natten, måske forsøger du/Jeres barn at undgå visse situationer mm.
Traumer kan ligeledes opstå i relationen til vigtige omsorgspersoner, men kan fortsat "huskes" af kroppen, selvom relationen i dag er blevet bedre.
Traumer kan til tider ligge bag andre symptomer som f.eks. angst, depression, vredesudbrud mm. 

Måske kan du eller dit barn i dag ikke sætte ord på de oplevelser, der en gang har virket meget oversældende, eller traumerne er sket på et tidspunkt før du eller dit barn havde et sprog.

Hvad der bliver et traume for det enkelte menneske afhænger af mange faktorer, hvorfor overvældende hændelser tidligt i et barns liv, kan få vidtrækkende konsekvenser senere i livet eller op igennem opvæksten.


Jeg kan som psykolog hjælpe dig/Jer med at undersøge, om der ligger traumer bag din/dit barns symptomer og i så fald afhjælpe symptomerne igennem psykologisk traumebehandling.


PAS- psykolog (Post Adoption Service-psykolog): 
"I tiden efter adoptionen er det langt fra ualmindeligt, at adoptivfamilier i større eller mindre omfang oplever udfordringer – f.eks. i hverdagssituationer, som ikke fungerer godt, eller hvis familien kommer i tvivl om, hvorvidt den vigtige tilknytningsproces er i gang."

 

Post Adoption Services (PAS) er den internationale betegnelse for de forskellige former for vejledning, støtte og rådgivning, der er henvendt til adoptivfamilier og adopterede efter adoptionen. 

PAS i Danmark udvikles og administreres af Ankestyrelsens Adoptionssekretariat.

PAS-ordningens tilbud omfatter nationale og internationale fremmedadoptioner. 


Ovenstående er  hentet fra Ankestyrelsens hjemmeside (https://ast.dk/born-familie/hvad-handler-din-klage-om/adoption/radgivning-til-adoptivfamilier)

Jeg er ansat som PAS-psykolog ved Ankestyrelsen.
I kan som adoptiv forældre modtage op til 20 timers rådgivning indtil barnets fyldte 18. år.
Som voksen adopteret kan du ansøge om at modtage yderligere 20 timers rådgivning.


Lettere psykiatriske symptomer:
(hos børn og unge)
Børn og unge kan udvikle symptomer, som kan minde om psykiatriske problemstillinger, men som ikke opfylder kriterierne for en egentlig psykiatrisk diagnose.
Symptomerne kan være begyndende depression, angst, tvangstanker- og handlinger, begyndende udfordringer med spisning mm.

Måske oplever I, at Jeres barn ikke opfylder kriterierne for at modtage psykologisk behandling eller rådgivning i psykiatrisk regi.
Måske de psykiatri lignende symptomer er udtryk for, at dit barn mistrives eller har været udsat for traumatiske oplevelser.

I er meget velkommen til at aftale en rådgivende samtale, så vi sammen kan finde ud af, hvad Jeres barn kan have behov for, og om psykologisk behandling vil kunne hjælpe Jer og Jeres barn.


Kommuner:
Jeg tager som børnepsykolog henvisninger fra kommuner på terapeutiske forløb af længere eller kortere varighed.
Jeg kan som psykolog yde traumebehandling til både børn, unge og voksne.
Jeg kan yde rådgivning til plejeforældre eller mindre grupper af personale på anbringelsessteder (sidstnævnte med udgangspunkt i deres pædagogiske arbejdet med et specifikt barn/ungt menneske)Supervision:
Jeg yder supervision til

- ikke autoriserede psykologer.
- plejeforældre.
- pædagogisk personale (dog kun i mindre grupper, max 4 personer)