Forside

Post Adoption Services (PAS) er den internationale betegnelse for de forskellige former for vejledning, støtte og rådgivning, der er henvendt til adoptivfamilier og adopterede efter adoptionen. 

PAS i Danmark udvikles og administreres af Ankestyrelsens Adoptionssekretariat.

PAS-ordningens tilbud omfatter nationale og internationale fremmedadoptioner. 


Ovenstående er  hentet fra Ankestyrelsens hjemmeside (https://ast.dk/born-familie/hvad-handler-din-klage-om/adoption/radgivning-til-adoptivfamilier)

    Jeg er ansat som PAS-psykolog ved Ankestyrelsen.


Kontakt mig for nærmere information

Post Adoptions Service (PAS)